Chính sách tiền lương phải tương xứng với vị trí, vai trò của nhà giáo

0
167

Tuy nhiên, việc thế chế hoá quan điểm trên trong hệ thống luật pháp còn bất cập. Sau Luật Giáo dục (1998), việc sửa đổi Luật Giáo dục qua các lần (2005, 2009) chưa thể hiện được quan điểm trên .

Thường trực Ủy ban đồng tình với quy định về việc nhà giáo được ưu tiên xếp thang, bậc lương phù hợp với nghề đặc thù. Theo đó, trong quá trình xây dựng hướng dẫn chi tiết về lương nhà giáo trong hệ thống lương chung của các đơn vị hành chính sự nghiệp, đề nghị Chính phủ nghiên cứu và đưa ra quy định phù hợp về chính sách lương tương xứng với đặc thù nghề, với vị trí, vai trò của nhà giáo.

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo cần quy định rõ đặc thù nghề, rõ vị thế, vai trò nhà giáo thông qua chính sách tuyển dụng tương ứng với điều kiện, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, sự đãi ngộ, tôn vinh dành cho nhà giáo, tạo tiền đề cho việc xây dựng Luật Nhà giáo và pháp luật có liên quan khi có điều kiện thích hợp.

Có ý kiến Thường trực Ủy ban đề nghị cần quy định rõ yêu cầu, tiêu chuẩn và chính sách đối với giáo viên đặc thù; các nghệ nhân, các chuyên gia có chuyên môn giỏi tham gia đào tạo kỹ năng; các giáo viên, cộng tác viên ở cơ sở GDTX; các bảo mẫu ở giáo dục mầm non và các vị trí việc làm khác (không phải là nhà giáo) trong cơ sở giáo dục.

Thường trực Ủy ban cho rằng, quy định này là cần thiết để bảo đảm cơ cấu tổ chức và chất lượng hoạt động của cơ sở giáo dục, tuy nhiên, nên giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định các nội dung này ở văn bản dưới luật.

Đối với chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thường trực Ủy ban cơ bản đồng tình với việc điều chỉnh quy định về hiệu trưởng; quy định về đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (CBQLCSGD); bổ sung quy định về người đứng đầu cơ sở giáo dục khác, hướng tới chuẩn hóa cán bộ quản lý cơ sở giáo dục như trong Dự thảo Luật.

Tuy nhiên, TTUB đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, quy định cụ thể hơn trong Luật này về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn; chế độ đãi ngộ và đào tạo bồi dưỡng đối với người đứng đầu các cơ sở giáo dục của từng loại hình, cấp học.

Đồng thời, quy định trách nhiệm của địa phương, cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm các tạo điều kiện để CBQLCSGD hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo luật định.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.