Hải Dương chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm

0
245

Theo văn bản này, từ nắm bắt tình hình và thanh tra, kiểm tra đầu năm học, cho thấy việc dạy học thêm và thu chi đầu năm học đã đi vào nề nếp, các cơ sở giáo dục đã thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, tạo được dư luận tốt đối với cha mẹ học sinh và xã hội. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn hiện tượng dạy thêm, học thêm và thu, chi đầu năm học chưa đúng quy định.

Để tăng cường công tác quản lý dạy thêm, học thêm và thu, chi đầu năm học đảm bảo đúng quy định và đem lại hiệu quả thiết thực, Sở GD&ĐT Hải Dương yêu cầu các phòng GD&ĐT, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng các quy định về dạy học thêm và thu chi đầu năm học của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Trong quá trình tổ chức thực hiện quy định về dạy học thêm, các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền để tạo đồng thuận cao trong xã hội, đặc biệt là cha mẹ học sinh về các quy định về dạy thêm, học thêm; tích cực phổ biến, đối thoại trực tiếp với cha mẹ học sinh để làm rõ những chủ trương, kế hoạch và giải pháp cụ thể đang triển khai về công tác dạy thêm, học thêm. Nghiêm cấm dạy thêm, học thêm với học sinh tiểu học; nghiêm cấm thực hiện những hành vi sai trái để ép buộc học sinh học thêm sai quy định.

Việc thu, chi cũng như quản lý và sử dụng phải được tiến hành công khai, minh bạch, đúng quy trình; tránh lạm dụng thu góp đầu năm làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Phòng GD&ĐT có trách nhiệm tích cực, chủ động tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành liên quan để tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện dạy thêm, học thêm và thu, chi đầu năm học. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, rà soát các hoạt động trên và kịp thời báo cáo trường họp vi phạm về Sở GD&ĐT.

Trong quá trình chỉ đạo, quản lý và triển khai thực hiện, hiệu trưởng nhà trường (mầm non, tiểu học, THCS) phải chịu trách nhiệm trước phòng GD&ĐT và UBND cấp huyện; trưởng phòng GD&ĐT và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện và Giám đốc Sở GD&ĐT nếu để xảy ra sai phạm trong quản lý dạy thêm, học thêm và thu, chi đầu năm học tại đơn vị.

Các cơ sở giáo dục, các cá nhân cố ý thực hiện trái với các quy định về dạy thêm, học thêm và thu góp phải chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Các phòng thuộc Sở căn cự vào chức năng, nhiệm vụ, các phòng chuyên môn thuộc Sở tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra để hoạt động dạy thêm, học thêm và thu chi đầu năm học ngày càng đi vào nề nếp.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.