Hướng dẫn về điều kiện được cấp giấy đăng ký hoạt động nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên

0
58

Theo đó, Thông tư này quy định về chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, số lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên, giảng viên khi đăng ký hoạt động đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, trường trung cấp có đăng ký hoạt động đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Một trong những nội dung chính của Thông tư đó là hướng dẫn về Chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập. Cụ thể: Chương trình đào tạo phải phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, vùng, miền và cả nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở đào tạo giáo viên.

Tên chương trình đào tạo phải phù hợp với tên ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Chương trình đào tạo phải bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp và đáp ứng yêu cầu liên thông giữa các trình độ và các chương trình đào tạo khác.

Chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các nội dung (học phần, môn học, mô đun) của ngành đăng ký đào tạo được xây dựng đảm bảo chuẩn đầu ra và phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam hiện hành.

Giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập phải cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng học phần, môn học, tín chỉ trong chương trình đăng ký đào tạo, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.

Chương trình đào tạo, giáo trình được xây dựng, thẩm định, ban hành trên cơ sở khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Đối với trường hợp tên chương trình đăng ký đào tạo không phù hợp với tên ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở đào tạo giáo viên báo cáo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét quyết định.

>>> Xem chi tiết dự thảo tại đây

Khoản 4, 5 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện được cấp giấy đăng ký hoạt động nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng như sau: Có đủ chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập đáp ứng yêu cầu về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên bảo đảm đạt tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu phù hợp với lộ trình đăng ký ngành, nghề đào tạo và tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.