Lưu ý trường học thực hiện quy định về tài trợ, xã hội hóa giáo dục

0
247

Về quy trình vận động tài trợ, nhấn mạnh thực hiện theo Điều 5 của Thông tư số 16; tuy nhiên, Sở GD&ĐT lưu ý các đơn vị việc tiếp nhận tài trợ có thể theo định kỳ đầu năm học hoặc đột xuất các đợt trong năm học. Do vậy, các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch tài trợ vận động (xã hội hóa) đầu năm hoặc các kỳ trong năm học gửi cho phòng GD&ĐT hay sở GD&ĐT (Phòng Kế hoạch tài chính) tùy theo phân cấp quản lý để phê duyệt kế hoạch.

Sau khi kế hoạch được phê duyệt, nhà trường thông báo cho cha mẹ học sinh và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn được biết để triển khai kế hoạch tài trợ. Trường hợp nhà tài trợ đột xuất đặt vấn đề tài trợ cho đơn vị bằng tiền hoặc hiện vật thì tổ chức tiếp nhận không phải lập kế hoạch.

Về báo cáo tài chính và công khai tài chính, thực hiện theo Điều 8 của Thông tư 16. Các cơ sở giáo dục phải mở đầy đủ sổ sách kế toán theo quy định và báo cáo quyết toán như một nguồn thu khác cùng với báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm. Nếu tài trợ bằng hiện vật thì giá trị của khoản tài trợ cũng phải được ghi chép trong sổ kế toán theo dõi tài sản hoặc công cụ dụng cụ của cơ sở giáo dục theo quy định.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố kịp thời phê duyệt kế hoạch tài trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc chậm nhất trong vòng 7 ngày kể từ lúc nhận được tờ trình xin phê duyệt kế hoạch tài trợ của đơn vị.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính, thanh tra và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm.

Đối với thủ trưởng cơ sở giáo dục, yêu cầu tổ chức xây dựng kế hoạch vận động tài trợ theo quy định, gửi về phòng GD&ĐT (với các đơn vị trực thuộc phòng), sở GD&ĐT (với các đơn vị trực thuộc Sở) để phê duyệt.

Sở GD&ĐT bãi bỏ Công văn số 1766/SGDĐT-KHTC, ngày 19/12/2017 của sở GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai việc tiếp nhận tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT và mục 3 của Công văn số 1059/SGDĐT-KHTC, ngày 02/8/2018 của của sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2018 – 2019.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.