Ông Nguyễn Đình Cung: Không ngạc nhiên việc giảm bậc xếp hạng cạnh tranh

0
205

Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu thường niên 2018 vừa được Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF) công bố cho thấy, Việt Nam tụt hạng 3 bậc, từ vị trí 74 xuống xếp thứ 77 trong số 140 nền kinh tế được xếp hạng.

</p> <p>Điểm số của Việt Nam đạt được năm nay là 58,1 điểm, tăng nhẹ so với mức 57,9 điểm vào năm 2017. Trong số 12 trụ cột đánh giá, Việt Nam đạt điểm cao nhất ở trụ cột “sức khỏe”, với 81 điểm. Trong khi đó, ở trụ cột “năng lực sáng tạo”, Việt Nam chỉ đạt 33 điểm.</p> <p>“Tôi không ngạc nhiên về sự giảm bậc theo đánh giá của WEF vì từ năm ngoái trở đi thì họ bắt đầu có cách thức đánh giá khác so với 2017 trở về trước và không có trọng số, các yếu tố đều như nhau”, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nói tại hội thảo “Khơi thông cải cách và củng cố niềm tin đầu tư” sáng 17/10.</p> <p>Ông Cung cho rằng, trước đây, WEF đánh giá có trọng số, có nghĩa là xem xét những yếu tố căn bản của quốc gia chiếm 60%; 20-30% là yếu tố thúc đẩy đến hiệu quả và yếu tố công nghệ chiếm khoảng 10 hay 5%. Tuy nhiên, giờ đây, WEF xem xét các khía cạnh như nhau và nhấn mạnh đến đổi mới sáng tạo vì nền kinh tế tới đây tăng trưởng dựa vào yếu tố này. </p> <p>Trong khi đó, yếu tố đổi mới sáng tạo ở Việt Nam được đánh giá rất thấp và trong một năm qua không nhìn thấy sự thay đổi. Cả sự thay đổi thể chế hoặc năng lực đổi mới sáng tạo. </p> <p>Đó là một dấu hiệu đáng lo ngại, chỉ báo cho chúng ta phải cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. </p> <p>“Không có cách gì khác là cải thiện để tạo ra cạnh tranh công bằng khi có cạnh tranh, thì doanh nghiệp buộc phải đổi mới để tồn tại, còn tồn tại dựa vào quan hệ, cơ chế xin cho, thì triệt tiêu sáng tạo”, TS Nguyễn Đình Cung khẳng định.</p> <p>Cũng theo TS Nguyễn Đình Cung, về chính sách vĩ mô, Việt Nam bước đầu đã cải thiện, môi trường kinh doanh có sự khác biệt so vói trước. Tuy nhiên, trong những điều kiện kinh doanh được bãi bỏ, có những bãi bỏ là thực chất nhưng cũng có bãi bỏ chỉ là hình thức. </p> <p>Dù mục tiêu đặt ra là cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh nhưng kinh nghiệm cho thấy con số này vẫn quá ít, bởi thực tế rào cản này đang thừa quá nhiều. Trong đó, riêng về điều kiện đầu tư đất đai chúng ta chưa thay đổi.</p> <p>Xếp hạng năm nay của WEF đưa ra đánh giá 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thang điểm từ 0-100, so với con số 135 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng vào năm ngoái. Trong đó, Mỹ giành lại vị trí đầu tiên là nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới sau 9 năm bị Thuỵ Sĩ soán ngôi.</p> <p>12 trụ cột đánh giá trong xếp hạng bao gồm: thể chế, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, ổn định kinh tế vĩ mô, sức khỏe, kỹ năng, thị trường cho sản phẩm, thị trường lao động, hệ thống tài chính, quy mô thị trường, động lực kinh doanh, và năng lực sáng tạo.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hitlistesi.com%2Fnha-dat%2Fong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%C3%94ng+Nguy%E1%BB%85n+%C4%90%C3%ACnh+Cung%3A+Kh%C3%B4ng+ng%E1%BA%A1c+nhi%C3%AAn+vi%E1%BB%87c+gi%E1%BA%A3m+b%E1%BA%ADc+x%E1%BA%BFp+h%E1%BA%A1ng+c%E1%BA%A1nh+tranh&url=https%3A%2F%2Fwww.hitlistesi.com%2Fnha-dat%2Fong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html&via=Hitlistesi+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.hitlistesi.com/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.hitlistesi.com/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html&media=https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=%C3%94ng+Nguy%E1%BB%85n+%C4%90%C3%ACnh+Cung%3A+Kh%C3%B4ng+ng%E1%BA%A1c+nhi%C3%AAn+vi%E1%BB%87c+gi%E1%BA%A3m+b%E1%BA%ADc+x%E1%BA%BFp+h%E1%BA%A1ng+c%E1%BA%A1nh+tranh" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=%C3%94ng+Nguy%E1%BB%85n+%C4%90%C3%ACnh+Cung%3A+Kh%C3%B4ng+ng%E1%BA%A1c+nhi%C3%AAn+vi%E1%BB%87c+gi%E1%BA%A3m+b%E1%BA%ADc+x%E1%BA%BFp+h%E1%BA%A1ng+c%E1%BA%A1nh+tranh%20-%20https%3A%2F%2Fwww.hitlistesi.com%2Fnha-dat%2Fong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.hitlistesi.com/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.hitlistesi.com/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html" data-text="Ông Nguyễn Đình Cung: Không ngạc nhiên việc giảm bậc xếp hạng cạnh tranh" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://www.hitlistesi.com/nha-dat/chung-khoan-chieu-1710-phuc-hoi-cuoi-phien.html">Chứng khoán chiều 17/10: Phục hồi cuối phiên</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://www.hitlistesi.com/nha-dat/blog-chung-khoan-tien-vao-hoi-cham.html">Blog chứng khoán: Tiền vào hơi chậm</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://www.hitlistesi.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-16T12:53:01+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-16T12:53:01+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.hitlistesi.com/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Hitlistesi news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Ông Nguyễn Đình Cung: Không ngạc nhiên việc giảm bậc xếp hạng cạnh tranh"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5e2a00f4860bb_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5e2a00f4860bb" ><script>var block_td_uid_3_5e2a00f4860bb = new tdBlock(); block_td_uid_3_5e2a00f4860bb.id = "td_uid_3_5e2a00f4860bb"; block_td_uid_3_5e2a00f4860bb.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5e2a00f4860bb_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5e2a00f4860bb_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":21635,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5e2a00f4860bb.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5e2a00f4860bb.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5e2a00f4860bb.post_count = "6"; block_td_uid_3_5e2a00f4860bb.found_posts = "3145"; block_td_uid_3_5e2a00f4860bb.header_color = ""; block_td_uid_3_5e2a00f4860bb.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5e2a00f4860bb.max_num_pages = "525"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5e2a00f4860bb); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5e2a00f495a54" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5e2a00f4860bb" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5e2a00f495a5b" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5e2a00f4860bb" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5e2a00f4860bb class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.hitlistesi.com/nha-dat/q2-thao-dien-can-ho-cao-cap-quan-2.html" rel="bookmark" title="Q2 THẢO ĐIỀN CĂN HỘ CAO CẤP QUẬN 2"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Q2 THẢO ĐIỀN CĂN HỘ CAO CẤP QUẬN 2"/></a></div> <a href="https://www.hitlistesi.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.hitlistesi.com/nha-dat/q2-thao-dien-can-ho-cao-cap-quan-2.html" rel="bookmark" title="Q2 THẢO ĐIỀN CĂN HỘ CAO CẤP QUẬN 2">Q2 THẢO ĐIỀN CĂN HỘ CAO CẤP QUẬN 2</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.hitlistesi.com/nha-dat/dieu-gi-thu-hut-cac-nha-dau-tu-bds-vao-celesta-rise-nha-be-den-vay.html" rel="bookmark" title="Điều gì thu hút các nhà đầu tư BĐS vào Celesta Rise Nhà Bè đến vậy"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2019/11/nhabephuockieng111111-218x150.jpg" srcset="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2019/11/nhabephuockieng111111-218x150.jpg 218w, https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2019/11/nhabephuockieng111111-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Điều gì thu hút các nhà đầu tư BĐS vào Celesta Rise Nhà Bè đến vậy"/></a></div> <a href="https://www.hitlistesi.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.hitlistesi.com/nha-dat/dieu-gi-thu-hut-cac-nha-dau-tu-bds-vao-celesta-rise-nha-be-den-vay.html" rel="bookmark" title="Điều gì thu hút các nhà đầu tư BĐS vào Celesta Rise Nhà Bè đến vậy">Điều gì thu hút các nhà đầu tư BĐS vào Celesta Rise Nhà Bè đến vậy</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.hitlistesi.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-khu-vuc-long-thanh-bung-no-cuoi-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát Khu Vực Long Thành “Bùng Nổ” Cuối Năm 2019"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2019/10/3-canh-tinh-cho-khach-hang-mua-du-an-dat-nen-trong-tuong-lai-218x150.jpg" srcset="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2019/10/3-canh-tinh-cho-khach-hang-mua-du-an-dat-nen-trong-tuong-lai-218x150.jpg 218w, https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2019/10/3-canh-tinh-cho-khach-hang-mua-du-an-dat-nen-trong-tuong-lai-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Long Phát Khu Vực Long Thành “Bùng Nổ” Cuối Năm 2019"/></a></div> <a href="https://www.hitlistesi.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.hitlistesi.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-khu-vuc-long-thanh-bung-no-cuoi-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát Khu Vực Long Thành “Bùng Nổ” Cuối Năm 2019">Địa Ốc Long Phát Khu Vực Long Thành “Bùng Nổ” Cuối Năm 2019</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.hitlistesi.com/nha-dat/biet-thu-nghi-duong-phu-quoc-tang-nhiet-thoi-diem-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="Biệt thự nghỉ dưỡng phú quốc ‘tăng nhiệt’ thời điểm cuối năm"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Biệt thự nghỉ dưỡng phú quốc ‘tăng nhiệt’ thời điểm cuối năm"/></a></div> <a href="https://www.hitlistesi.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.hitlistesi.com/nha-dat/biet-thu-nghi-duong-phu-quoc-tang-nhiet-thoi-diem-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="Biệt thự nghỉ dưỡng phú quốc ‘tăng nhiệt’ thời điểm cuối năm">Biệt thự nghỉ dưỡng phú quốc ‘tăng nhiệt’ thời điểm cuối năm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.hitlistesi.com/nha-dat/thiet-ke-mat-bang-tai-du-an-picity-high-park.html" rel="bookmark" title="Thiết kế mặt bằng tại dự án Picity High Park"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2019/10/du-an-picity-high-park-01-218x150.jpg" srcset="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2019/10/du-an-picity-high-park-01-218x150.jpg 218w, https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2019/10/du-an-picity-high-park-01-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Thiết kế mặt bằng tại dự án Picity High Park"/></a></div> <a href="https://www.hitlistesi.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.hitlistesi.com/nha-dat/thiet-ke-mat-bang-tai-du-an-picity-high-park.html" rel="bookmark" title="Thiết kế mặt bằng tại dự án Picity High Park">Thiết kế mặt bằng tại dự án Picity High Park</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.hitlistesi.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-du-bao-3-loai-hinh-bds-khuay-dong-thi-truong-nua-cuoi-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát: Dự báo 3 loại hình BĐS khuấy động thị trường nửa cuối năm 2019"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2019/09/masterplan_07102013-218x150.jpg" srcset="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2019/09/masterplan_07102013-218x150.jpg 218w, https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2019/09/masterplan_07102013-100x70.jpg 100w, https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2019/09/masterplan_07102013-534x367.jpg 534w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Long Phát: Dự báo 3 loại hình BĐS khuấy động thị trường nửa cuối năm 2019"/></a></div> <a href="https://www.hitlistesi.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.hitlistesi.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-du-bao-3-loai-hinh-bds-khuay-dong-thi-truong-nua-cuoi-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát: Dự báo 3 loại hình BĐS khuấy động thị trường nửa cuối năm 2019">Địa Ốc Long Phát: Dự báo 3 loại hình BĐS khuấy động thị trường nửa cuối năm 2019</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5e2a00f4860bb" data-td_block_id="td_uid_3_5e2a00f4860bb"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5e2a00f4860bb" data-td_block_id="td_uid_3_5e2a00f4860bb"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://www.hitlistesi.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='21635' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="871f7ae4e3" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="0"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5e2a00f49895a_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5e2a00f49895a" ><script>var block_td_uid_8_5e2a00f49895a = new tdBlock(); block_td_uid_8_5e2a00f49895a.id = "td_uid_8_5e2a00f49895a"; block_td_uid_8_5e2a00f49895a.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5e2a00f49895a_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5e2a00f49895a_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5e2a00f49895a.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5e2a00f49895a.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5e2a00f49895a.post_count = "3"; block_td_uid_8_5e2a00f49895a.found_posts = "32338"; block_td_uid_8_5e2a00f49895a.header_color = "#"; block_td_uid_8_5e2a00f49895a.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5e2a00f49895a.max_num_pages = "10780"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5e2a00f49895a); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5e2a00f49895a class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.hitlistesi.com/chua-duoc-phan-loai/lua-chon-phuong-phap-nao-de-chon-ghe-hoc-sinh-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Lựa chọn phương pháp nào để chọn ghế học sinh năm 2020?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/de2f41e19ad8261b195f5ebd7d457995-150x150.png" srcset="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/de2f41e19ad8261b195f5ebd7d457995-150x150.png 150w, https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/de2f41e19ad8261b195f5ebd7d457995-300x300.png 300w, https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/de2f41e19ad8261b195f5ebd7d457995-768x768.png 768w, https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/de2f41e19ad8261b195f5ebd7d457995-696x696.png 696w, https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/de2f41e19ad8261b195f5ebd7d457995-420x420.png 420w, https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/de2f41e19ad8261b195f5ebd7d457995.png 781w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="Lựa chọn phương pháp nào để chọn ghế học sinh năm 2020?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.hitlistesi.com/chua-duoc-phan-loai/lua-chon-phuong-phap-nao-de-chon-ghe-hoc-sinh-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Lựa chọn phương pháp nào để chọn ghế học sinh năm 2020?">Lựa chọn phương pháp nào để chọn ghế học sinh năm 2020?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.hitlistesi.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.hitlistesi.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-01-22T19:54:55+00:00" >22 Tháng Một, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.hitlistesi.com/chua-duoc-phan-loai/lua-chon-phuong-phap-nao-de-chon-ghe-hoc-sinh-nam-2020.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Ghế học sinh không thể không có trong trường học chính vì thế mà nó rất quan trọng.  Với nhiều đối tượng khách... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.hitlistesi.com/chua-duoc-phan-loai/cac-uu-diem-giup-ban-chan-sat-chiem-linh-thi-truong.html" rel="bookmark" title="Các ưu điểm giúp bàn chân sắt chiếm lĩnh thị trường"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/f1e7a78caec5d06ecd3fcf0d5fccdd46-150x150.png" alt="" title="Các ưu điểm giúp bàn chân sắt chiếm lĩnh thị trường"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.hitlistesi.com/chua-duoc-phan-loai/cac-uu-diem-giup-ban-chan-sat-chiem-linh-thi-truong.html" rel="bookmark" title="Các ưu điểm giúp bàn chân sắt chiếm lĩnh thị trường">Các ưu điểm giúp bàn chân sắt chiếm lĩnh thị trường</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.hitlistesi.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.hitlistesi.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-01-22T17:35:30+00:00" >22 Tháng Một, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.hitlistesi.com/chua-duoc-phan-loai/cac-uu-diem-giup-ban-chan-sat-chiem-linh-thi-truong.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Có loại bàn nào có thể đáp ứng những yêu cầu về giá cả vừa phải, chất lượng cao và đạt tính thẩm... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.hitlistesi.com/chua-duoc-phan-loai/van-gio-dung-de-lam-gi.html" rel="bookmark" title="Van gió dùng để làm gì?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/122-150x150.jpg" alt="" title="Van gió dùng để làm gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.hitlistesi.com/chua-duoc-phan-loai/van-gio-dung-de-lam-gi.html" rel="bookmark" title="Van gió dùng để làm gì?">Van gió dùng để làm gì?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.hitlistesi.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.hitlistesi.com/author/phuclong">phuclong</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-01-20T12:49:41+00:00" >20 Tháng Một, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.hitlistesi.com/chua-duoc-phan-loai/van-gio-dung-de-lam-gi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Hiện nay trong và ngoài nước ta đang sản xuất ra hàng loạt các loại van gió từ nhiều chất liệu khác nhau và trải dài... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.hitlistesi.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://www.hitlistesi.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://www.hitlistesi.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://www.hitlistesi.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://www.hitlistesi.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://www.hitlistesi.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://www.hitlistesi.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://www.hitlistesi.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://www.hitlistesi.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://www.hitlistesi.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://www.hitlistesi.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://www.hitlistesi.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://www.hitlistesi.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://www.hitlistesi.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://www.hitlistesi.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: |<strong><a href="https://gomibet.com/bong88/" tag="bong88" rel="dofollow" title="bong88" target="blank">bong88</a></strong>| <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1WcLOi0XpU8" title="Ca Cuoc Bong Da">Ca Cuoc Bong Da</a> , <a href="http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo" title="Soi Kèo Bóng Đá">http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo</a>, |<strong><a href="https://gomibet.com/link-vao-12bet-moi-nhat" tag="12bet " rel="dofollow" title="12bet" target="blank">12bet</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/188bet-link-vao-188bet-moi-nhat-2019-link-188bet/" tag=" link vao 188bet " rel="dofollow" title="link vao 188bet " target="blank">link vao 188bet</a></strong>| |<strong><a href="https://linkm88pic.com" tag=" m88" rel="dofollow" title=" m88" target="blank"> m88</a></strong>| |<strong><a href="https://banthangtv.net" tag=" link 188bet " rel="dofollow" title="link 188bet " target="blank">link 188bet</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/sbobet-link-vao-sbobet-moi-nhat" tag="sbobet" rel="dofollow" title="sbobet" target="blank">sbobet</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/link-vao-w88-moi-nhat-2019/" tag="W88" rel="dofollow" title="W88" target="blank">W88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/fun88-link-vao-fun88-moi-nhat-khong-bi-chan-2019/" tag="FUN88" rel="dofollow" title="FUN88" target="blank">FUN88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/letou-link-vao-letou-moi-nhat-2019" tag="letou" rel="dofollow" title="letou" target="blank">letou</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.hitlistesi.com/chua-duoc-phan-loai/lua-chon-phuong-phap-nao-de-chon-ghe-hoc-sinh-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Lựa chọn phương pháp nào để chọn ghế học sinh năm 2020?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/de2f41e19ad8261b195f5ebd7d457995-100x70.png" srcset="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/de2f41e19ad8261b195f5ebd7d457995-100x70.png 100w, https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/de2f41e19ad8261b195f5ebd7d457995-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Lựa chọn phương pháp nào để chọn ghế học sinh năm 2020?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.hitlistesi.com/chua-duoc-phan-loai/lua-chon-phuong-phap-nao-de-chon-ghe-hoc-sinh-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Lựa chọn phương pháp nào để chọn ghế học sinh năm 2020?">Lựa chọn phương pháp nào để chọn ghế học sinh năm...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-01-22T19:54:55+00:00" >22 Tháng Một, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.hitlistesi.com/chua-duoc-phan-loai/cac-uu-diem-giup-ban-chan-sat-chiem-linh-thi-truong.html" rel="bookmark" title="Các ưu điểm giúp bàn chân sắt chiếm lĩnh thị trường"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/f1e7a78caec5d06ecd3fcf0d5fccdd46-100x70.png" srcset="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/f1e7a78caec5d06ecd3fcf0d5fccdd46-100x70.png 100w, https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/f1e7a78caec5d06ecd3fcf0d5fccdd46-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Các ưu điểm giúp bàn chân sắt chiếm lĩnh thị trường"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.hitlistesi.com/chua-duoc-phan-loai/cac-uu-diem-giup-ban-chan-sat-chiem-linh-thi-truong.html" rel="bookmark" title="Các ưu điểm giúp bàn chân sắt chiếm lĩnh thị trường">Các ưu điểm giúp bàn chân sắt chiếm lĩnh thị trường</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-01-22T17:35:30+00:00" >22 Tháng Một, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.hitlistesi.com/chua-duoc-phan-loai/van-gio-dung-de-lam-gi.html" rel="bookmark" title="Van gió dùng để làm gì?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/122-100x70.jpg" srcset="https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/122-100x70.jpg 100w, https://www.hitlistesi.com/wp-content/uploads/2020/01/122-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Van gió dùng để làm gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.hitlistesi.com/chua-duoc-phan-loai/van-gio-dung-de-lam-gi.html" rel="bookmark" title="Van gió dùng để làm gì?">Van gió dùng để làm gì?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-01-20T12:49:41+00:00" >20 Tháng Một, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5e2a00f4bb423 --> <script type='text/javascript' src='https://www.hitlistesi.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.hitlistesi.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.13'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.hitlistesi.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.13'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.hitlistesi.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.3'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.hitlistesi.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.hitlistesi.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 2.9.9.2 on 2020-01-23 20:24:20 -->