Hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể

0
63

Hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể là một chế định được pháp luật Việt Nam ghi nhận trong Bộ luật Lao động 2012 với đầy đủ nội dung của một văn bản thỏa thuận giữa tập thể Người lao động và Người sử dụng lao động về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động. Hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể được quy định như sau: 

Hiệu lực của Thỏa ước: 

– Hiệu lực thời gian: có hiệu lực từ ngày ghi trong Thỏa ước hoặc từ ngày ký nếu không thỏa thuận. Thời hạn của Thỏa ước từ 1 đến 3 năm. Đối với Doanh nghiệp lần đầu ký thỏa ước có thể ký kết với thời hạn dưới 1 năm. Khi hết hạn có thể kéo dài thời hạn hoặc ký mới, trong khi đang thương lượng ký mới thì Thỏa ước tiếp tục còn hiệu lực nhưng không quá 3 tháng. Sau 3 tháng với Thỏa ước dưới 1 năm và sau 6 tháng với Thỏa ước từ 1-3 năm 2 bên có quyền yêu cầu sửa đổi.

– Hiệu lực của Thỏa ước trong trường hợp Doanh nghiệp có sự thay đổi.: Trong trường hợp sáp nhập Doanh nghiệp mà Doanh nghiệp nhận sáp nhập có số lao động tiếp tục được sử dụng chiếm trên 50% tổng số lao động thì sau khi sáp nhập Thỏa ước vẫn tiếp tục có hiệu lực. Đối với chia tách, chuyển quyền sở hữu, hợp nhất và sáp nhập không thuộc trường hợp trên thì các bên phải tiến hành ký kết Thỏa ước mới trong thời hạn 6 tháng.

Vấn đề Thỏa ước vô hiệu và xử lý: 

Thỏa ước vô hiệu toàn bộ trong trường hợp : Toàn bộ nội dung Thỏa ước trái luật hoặc người ký kết không đúng thẩm quyền hoặc không tiến hành đúng thủ tục trình tự ký kết. Nếu 1 số điều của Thỏa ước trái pháp luật thì bị vô hiệu một phần. Cơ quan có quyền tuyên bố Thỏa ước vô hiệu là cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh, thành phố, TAND trong quá trình giải quyết tranh chấp thấy Thỏa ước vô hiệu có thể quyền tuyên bố Thỏa ước vô hiệu từng phần hoặc toàn bộ. Nội dung vô hiệu thì quyền, nghĩa vụ các bên giải quyết theo thỏa thuận hợp pháp trong Hợp đồng lao động.

Chấm dứt hiệu lực của Thỏa ước: 

Thỏa ước chấm dứt trong trường hợp hết hạn, hai bên thỏa thuận chấm dứt hoặc Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

>>>> Xem thêm: Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.